Agraf dystrybutor marki Mark the Helper
Szukaj na stronie
Zamknij wyszukiwanie

Regulamin zakupów

Strona główna » Regulamin zakupów

DEFINICJE

Towar uszkodzony – asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.

Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.

Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.

Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.

Właściwe użytkowanie –   oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz  nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.

Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.

Towar przetworzony – produktem przetworzonym jest asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. W przypadku takiego towaru reklamacji podlegają stwierdzone i  wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i  nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.

Właściwości produktu – każdy wykorzystany  rodzaj materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał  ulega stopniowemu  zużyciu, zgodnemu  z normami .

Zamówienia

 1. Zamówienia na towar i/ lub usługę znakowania przyjmowane są tylko w formie pisemnej  – drogą elektroniczną. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej danymi (nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.
 2. Zamówienia na  towar nie znakowany realizowane są w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny w magazynie krajowym. W przypadku, gdy zamówiony asortyment znajduje się na składzie celnym lub w Magazynie Centralnym poza granicami Polski realizacja następuje w ciągu kolejnych 48h.

Płatności

 1. Zamówienie złożone po raz pierwszy przez nowych klientów jest płatne przelewem na wskazane konto, przed dokonaniem wysyłki
 2. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania potwierdzenia lub odnotowania płatności w systemie księgowym
 3. Zamawiający może ubiegać się o  odroczony termin płatności w przypadku kolejnych zamówień Dostawca dostarcza zamówiony towar na koszt odbiorcy firmą kurierską DPD. Koszt ponoszony przez odbiorcę wynosi 14,50 zł netto za karton, przesyłka pobraniowa 21 zł netto za paczkę.

Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Dostawa odbywa się w ciągu 24h na terenie całego kraju od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.
 2. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 3. Odbiorca zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz poświadczenia odbioru firmie kurierskiej.
 4. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego z Handlowcem.
 5. W przypadku odzieży znakowanej termin realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od skomplikowania i rodzaju znakowania.
 6. W przypadku zamówienia wymienionego w pkt. 10 Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego przeanalizowanie materiałów przesłanych do zatwierdzenia. Sprawdzenie poprawności wykonanego zlecenia należy do zamawiającego. Agraf nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez pokrzywdzonego korzyści jakie mogą wynikać z błędów przeoczonych w trakcie akceptacji.
 7. Rozpoczęcie realizacji odzieży znakowanej rozpoczyna się po zatwierdzeniu materiałów oraz po przesłaniu potwierdzania płatności lub odnotowaniu płatności w systemie księgowym.
 8. Realizacja znakowania odzieży rozpoczyna się od momentu zatwierdzania tzw. wizualizacji w zakresie wielkości, umiejscowienia i kolorystyki (określonej w CMYK, Pantone lub w przypadku haftu koloru nici wg wzornika Madeira);Zamawiający zobowiązany jest  dokładnie  zapoznać się z wizualizacją, próbnym haftem/nadrukiem oraz  sprawdzenie poprawności wzoru. W razie stwierdzenia błędów w wizualizacji, próbnym hafcie/nadruku zamawiający przesyła zwrotną informację, celem dokonania poprawek. Po wykonaniu produkcji reklamacje NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego). Z uwagi na specyfikę procesu produkcyjnego, umiejscowienie nadruków w stosunku do wizualizacji jak i na poszczególnych egzemplarzach, mogą różnić się o ±2 cm. Produkt z nadrukiem nie powinien być prany w temperaturze wyższej niż 30°C.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.

Reklamacje

 1. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
 2. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczna w ciągu 7 dni po dostawie. Reklamacji nie podlega towar przetworzony.
 3. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż siedziba jego firmy, Zamawiający ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 4. Stroną składającą reklamację może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.
 5. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 6. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.
 7. W przypadku potrzeby zwrotu towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, możliwość zwrotu należy uzgodnić.
 8. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

Zwroty towarów

 1. W przypadku zaistnienia  potrzeby zwrotu lub wymiany towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, należy  skontaktować się i uzgodnić wszystkie warunki  z handlowcem.
 2. Zwrot musi być wykonany  na koszt Zamawiającego lub dostarczony  osobiście. W przeciwnym wypadku przesyłka nie zostanie odebrana przez Dostawcę.

Sprzedaż i wysyłka do krajów Unii Europejskiej

 1. Sprzedaż dla płatników VAT jest potwierdzona faktura ze stawka 0%. Kupujący musi być aktywny w Europejskim systemie VIES.
 2. Czas dostawy jest podawany indywidualnie w zależności od konkretnego kraju.
 3. Klient zobowiązany jest przesłać podpisana fakturę sprzedaży exportowej. Faktura zawiera nazwę firmy kurierskie oraz nr przesyłki. Podpisana faktura exportowa stanowi potwierdzenie dostawy w ramach Wspólnotowej Dostawy Towaru (WDT). Podpisana faktura exportowa może być przesłana mail’ em w postaci skanu
 4. Klienci z Unii Europejskiej nie będący płatnikami VAT oraz nie zarejestrowani w systemie VIES mogą nabywać towary na podstawie faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego z podatkiem VAT.

Sprzedaż i wysyłka za granicę – poza Unię Europejską

 1. Sprzedaż dla płatników VAT jest potwierdzona faktura ze stawka 0%.
 2. Czas dostawy jest podawany indywidualnie w zależności od kraju dostawy
 3. Towar podlega odprawie celnej.
 4. Obowiązują warunki dostawy DAP. Kupujący jest zobowiązany zająć się odprawa importowa w swoim kraju.
 5. Agraf dokonuje odprawy exportowej za pośrednictwem agencji celnych współpracujących z firmami kurierskimi realizującymi usługę dostawy. Klient ma możliwość dokonania odprawy exportowej w Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie.
 6. Klienci indywidualni mogą nabyć towar potwierdzony paragonem fiskalnym i dokumentem TAX FREE. Minimalna wartość zakupu wynosi równowartość 200,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu zapłaconego przy sprzedaży podatku VAT jest przedłożenie potwierdzonego dokumentu przez Krajowa Administrację Skarbową faktu wywozu towaru z obszaru Polski.

Więcej informacji na temat TAX FREE: https://granica.gov.pl/TaxFree/p_kroki.php?v=pl


Szybki kontakt

AGRAF dystrybutor Geffer

ul. Sielska 14 B
10-802 Olsztyn

tel. kom.: +48 603 302 253
tel. kom.: +48 609 000 038

e-mail: biuro@promostars.pl

Najnowsze na stronie
Polecamy
Produkty
Zobacz więcej
Odzież grupy promostars
Copyright (C) geffer.net.pl | Polityka prywatności | Regulamin zakupów Realizacja: Agraf.net.pl
Kontakt Przewiń do góry
Zamknij